Foxfoto Filtr zielony połówkowy 55mm

Filtr ma obrotowy pierścień, dzięki temu można dowolnie regulować część zabarwioną w kadrze. Jedna połowa filtra jest bezbarwna a druga zabarwiona, przejście od części transparentnej do zabarwionej jest stopniowe (gradacyjne).Pomimo możliwości obróbki jakie daje fotografia cyfrowa efekty uzyskiwane przy pomocy filtrów są udoskonalone i bardziej naturalne.